Proff
Proff
Annonce

FitnessX A/S

CVR-nr37360333
AdresseKongevejen 378, 2840 Holte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-06
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste93.02749.3608.5201.362745
Personaleomkostninger-39.591-29.489-14.403-3.2690
Afskrivninger-15.452-11.776-6.263-1.064-493
Kapacitetsomkostninger00-4.22800
Primært resultat37.9848.095-16.374-2.971253
Finansielle indtægter2742410811
Finansielle udgifter-2.324-1.839-3.544-723-258
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-17.695-16.671411-13.884-3.755
Finansielle poster netto-19.745-18.269-3.132-14.599-4.002
Ordinært resultat18.239-10.174-19.506-17.569-3.749
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.239-10.174-19.506-17.569-3.749
Skat af årets resultat-8.155-1.4934.315649-47
Årets resultat10.084-11.667-15.191-16.921-3.796

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill27.98531.59635.20700
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.911691000
Immaterielle anlægsaktiver i alt30.89532.28735.20700
Grunde og bygninger58.75650.33235.5937.5910
Andre anlæg og driftsmidler40.07626.85921.0938.3992.635
Øvrige materielle anlægsaktiver0027400
Materielle anlægsaktiver i alt98.83177.19156.96015.9902.635
Kapitalandele21.43639.75837.54634.306250
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.7403.0372.4386050
Finansielle anlægsaktiver i alt26.17542.79539.98434.912250
Anlægsaktiver i alt155.902152.272132.15150.9022.885
Varebeholdninger1.0159263.6381.5170
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.5334916791.523294
Tilgodehavender hos nærtstående parter39.28136.57963.02673.6988.383
Andre tilgodehavender5.6145.75710.65110.38815
Værdipapirer00000
Likvide midler6.9661.2061.61396251
Omsætningsaktiver i alt56.08246.51180.70188.3918.975
Status balance211.984198.783212.852139.29311.860
Selskabskapital27.50026.00025.00025.000500
Overført resultat88.00851.69444.36059.551518
Udbytte00000
Øvrige reserver2.2700000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel117.77877.69469.36084.5511.018
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt117.77877.69469.36084.5511.018
Udskudt skat00000
Hensættelse14.0843.8684.71578754
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld19.6979.0641.12600
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt19.6979.0641.12600
Kortfristet gæld til nærtstående parter34.36796.979109.77345.63510.448
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0278.6242.9120
Selskabsskat7.3570000
Varekreditorer4.9624.75215.0563.764122
Anden gæld13.7396.3994.1971.644217
Kortfristet gæld i alt60.425108.158137.65053.95510.787
Passiver i alt211.984198.783212.852139.29311.860

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-06
Antal ansatte7348216-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FitnessX A/S

CVR-nr 37360333

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 31.12.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

FitnessX A/S

CVR-nr: 37360333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FitnessX A/S

CVR-nr: 37360333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger