Proff
Proff
Annonce

FiveMe Management ApS

CVR-nr41235098
AdresseLavendelstræde 17 C 3, 1462 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

12.03.2020

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste2.3982.0921.177
Personaleomkostninger-2.306-1.736-1.162
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat9235616
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-7-8-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-7-7-4
Ordinært resultat8534912
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat8534912
Skat af årets resultat-23-78-6
Årets resultat622716

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.134944856
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender3516716
Værdipapirer000
Likvide midler652764303
Omsætningsaktiver i alt1.8211.8751.176
Status balance1.8211.8751.176
Selskabskapital404040
Overført resultat3392776
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37931746
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt37931746
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld22780
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt22780
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker010
Selskabsskat006
Varekreditorer1.2581.235856
Anden gæld162244267
Kortfristet gæld i alt1.4201.4801.129
Passiver i alt1.8211.8751.176

ANDET

2023-062022-062021-06
Antal ansatte322
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FiveMe Management ApS

CVR-nr 41235098

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 12.03.2020 (PDF)

Periode: 12.03.2020 - 30.06.2021

Kreditrapport

FiveMe Management ApS

CVR-nr: 41235098

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FiveMe Management ApS

CVR-nr: 41235098

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger