Proff
Proff
Annonce

FUNCENTER Aalborg ApS

CVR-nr34203156
AdresseBoeck-Hansens Vej 14, 9000 Aalborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.0605.1452.1533.6733.694
Personaleomkostninger-4.359-4.040-1.642-2.759-3.148
Afskrivninger-374-285-370-509-521
Kapacitetsomkostninger0-47000
Primært resultat32777214140525
Finansielle indtægter20000
Finansielle udgifter-6-13-33-125-383
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5-13-33-125-383
Ordinært resultat322759108280-358
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat322759108280-358
Skat af årets resultat-74-167-25-88-7
Årets resultat24859183192-365

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver65106151198143
Immaterielle anlægsaktiver i alt65106151198143
Grunde og bygninger000154272
Andre anlæg og driftsmidler1.173897808850633
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.1738978081.005905
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver193185159153149
Finansielle anlægsaktiver i alt193185159153149
Anlægsaktiver i alt1.4311.1881.1181.3561.198
Varebeholdninger69452048112
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2263145737129
Tilgodehavender hos nærtstående parter40000
Andre tilgodehavender2092055977871
Værdipapirer00000
Likvide midler153549160015
Omsætningsaktiver i alt661937796911328
Status balance2.0922.1251.9142.2671.525
Selskabskapital8080808080
Overført resultat82954914632-78
Udbytte0100000
Øvrige reserver508350810
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9598112771942
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9598112771942
Udskudt skat00000
Hensættelse21---0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000331
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0410440
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt041044331
Kortfristet gæld til nærtstående parter024343980
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0010438162
Selskabsskat2171847245103
Varekreditorer289389275771185
Anden gæld6056741.152791763
Kortfristet gæld i alt1.1111.2721.6382.0291.192
Passiver i alt2.0922.1251.9142.2671.525

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte101047-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FUNCENTER Aalborg ApS

CVR-nr 34203156

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

FUNCENTER Aalborg ApS

CVR-nr: 34203156

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FUNCENTER Aalborg ApS

CVR-nr: 34203156

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger