Proff
Proff
Annonce

GEORG JENSEN INVESTMENT ApS

CVR-nr34720819
AdresseSøndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-1.176.5001.110.100932.4001.013.800
Vareforbrug0697.500626.000559.000591.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.170727.600689.900569.200621.900
Personaleomkostninger-129-276.700-268.900-244.000-271.700
Afskrivninger0-130.400-136.800-166.100-174.900
Kapacitetsomkostninger0-8.70000-1.900
Primært resultat16.04180.60090.900-14.900-25.700
Finansielle indtægter1.5181.2002.40050010.600
Finansielle udgifter-2.301-37.300-34.900-43.300-44.200
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-783-36.100-32.500-42.800-33.600
Ordinært resultat15.25844.50058.400-57.700-59.300
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.25844.50058.400-57.700-59.300
Skat af årets resultat1.729117.000-9.000-3.700-4.000
Årets resultat16.987161.50049.400-61.400-63.300

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0161.000000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0161.000179.300200.400236.700
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0187.700259.500321.400283.700
Kapitalandele876.3000000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0119.9001.00000
Finansielle anlægsaktiver i alt876.300119.9001.00000
Anlægsaktiver i alt876.300498.700476.300554.500559.600
Varebeholdninger0409.600285.100268.800288.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0105.300127.300115.500103.800
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.16013.70010.70010.40019.200
Andre tilgodehavender2.58314.6005.5003.5002.500
Værdipapirer00000
Likvide midler8.034145.900221.700147.900117.200
Omsætningsaktiver i alt11.777699.000663.700565.100550.400
Status balance888.0771.197.7001.140.0001.119.6001.110.000
Selskabskapital317.044317.000317.000317.000317.000
Overført resultat552.140-405.500-566.900-616.000-535.100
Udbytte00000
Øvrige reserver0595.200601.600598.900614.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel869.184506.600351.700299.900395.900
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt869.184506.600351.700299.900395.900
Udskudt skat01.1007003.3002.000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00001.400
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0101.600158.500219.400138.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0102.700457.200520.700439.400
Kortfristet gæld til nærtstående parter17.8820000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker011.7007.9005.7006.300
Selskabsskat7232.7007.5001.3001.800
Varekreditorer097.40083.60077.70064.300
Anden gæld288165.400143.400121.500101.200
Kortfristet gæld i alt18.893575.000316.300281.600258.900
Passiver i alt888.0771.197.7001.140.0001.119.6001.110.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-1.2051.0971.0801.142
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GEORG JENSEN INVESTMENT ApS

CVR-nr 34720819

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GEORG JENSEN INVESTMENT ApS

CVR-nr: 34720819

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GEORG JENSEN INVESTMENT ApS

CVR-nr: 34720819

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger