Proff
Proff
Annonce

GLOBALSCANDINAVIA A/S

CVR-nr15914777
AdresseWilkensvej 13 4 th, 2000 Frederiksberg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.4274.4664.0394.1252.209
Personaleomkostninger-3.759-4.680-3.612-3.548-3.703
Afskrivninger-345-99-16-19-12
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.323-313411558-1.506
Finansielle indtægter1318480290
Finansielle udgifter-70-27-23-87-64
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto710000
Finansielle poster netto1415756-58-64
Ordinært resultat1.336-156467500-1.570
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.336-156467500-1.570
Skat af årets resultat-3654-126-133314
Årets resultat972-152341368-1.256

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver578908000
Immaterielle anlægsaktiver i alt578908000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2742587539
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2742587539
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt605950587539
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.2131.6441.3341.5241.805
Tilgodehavender hos nærtstående parter914572940999393
Andre tilgodehavender39388214346
Værdipapirer00000
Likvide midler1.4681.1122.0463.1752.814
Omsætningsaktiver i alt4.5993.4314.4195.9255.371
Status balance5.2044.3814.4776.0005.410
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.9951.0231.1758342.966
Udbytte0002.5000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.4951.5231.6753.8343.466
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.4951.5231.6753.8343.466
Udskudt skat00000
Hensættelse130----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.2041.271811562406
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker52985519
Selskabsskat1430000
Varekreditorer4875259445351.150
Anden gæld7407641.0421.064368
Kortfristet gæld i alt2.5792.8582.8022.1661.943
Passiver i alt5.2044.3814.4776.0005.410

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte88777
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GLOBALSCANDINAVIA A/S

CVR-nr 15914777

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

GLOBALSCANDINAVIA A/S

CVR-nr: 15914777

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GLOBALSCANDINAVIA A/S

CVR-nr: 15914777

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger