Proff
Proff
Annonce

GORILLA PARK ApS

CVR-nr32936571
AdresseRødmevej 47, 5771 Stenstrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.0052.7754.3224.3213.179
Personaleomkostninger-2.255-2.136-2.378-2.327-2.128
Afskrivninger-356-518-535-645-620
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6061211.4091.348430
Finansielle indtægter20000
Finansielle udgifter-154-181-216-288-268
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-152-181-216-288-268
Ordinært resultat-757-601.1931.061162
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-757-601.1931.061162
Skat af årets resultat-54912-263-233-23
Årets resultat-1.307-48931827139

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.6321.8542.2862.1182.661
Andre anlæg og driftsmidler00724126
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.6321.8542.2932.1422.787
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0000880
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0002121
Finansielle anlægsaktiver i alt00021901
Anlægsaktiver i alt1.6321.8542.2932.1633.688
Varebeholdninger4439472348
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1323323343743
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender269721.031942108
Værdipapirer00000
Likvide midler2645881.3901.809149
Omsætningsaktiver i alt5121.9612.8662.829365
Status balance2.1443.8155.1594.9914.054
Selskabskapital8080808080
Overført resultat-2.691-1.384-1.336-2.267-3.094
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-2.611-1.304-1.256-2.187-3.014
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-2.611-1.304-1.256-2.187-3.014
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.6901.6902.5903.4904.240
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.6901.6902.5903.4904.240
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00001
Selskabsskat04111200
Varekreditorer1.1581.5802.0001.204876
Anden gæld1.9071.8081.7142.4851.951
Kortfristet gæld i alt3.0653.4293.8263.6882.828
Passiver i alt2.1443.8155.1594.9914.054

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte66665
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GORILLA PARK ApS

CVR-nr 32936571

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GORILLA PARK ApS

CVR-nr: 32936571

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GORILLA PARK ApS

CVR-nr: 32936571

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger