Proff
Proff
Annonce

GTS NORDIC ApS

CVR-nr21672475
AdresseKalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning757.891469.426290.590278.635264.897
Vareforbrug24.18822.02219.22616.40715.384
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste733.883447.403271.365262.227249.512
Personaleomkostninger-719.656-437.674-265.783-257.959-244.794
Afskrivninger-26-55-82-82-82
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat14.2019.6755.4994.1864.636
Finansielle indtægter3.9441.250858741986
Finansielle udgifter-3.764-1.743-686-1.518-1.250
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.36913414330250
Finansielle poster netto1.549-360186-446-15
Ordinært resultat15.7509.3155.6853.7404.621
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.7509.3155.6853.7404.621
Skat af årets resultat-3.237-2.025-1.252-754-965
Årets resultat12.5127.2904.4332.9863.656

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.0350000
Andre anlæg og driftsmidler0055137219
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.035055137219
Kapitalandele1397486141.094964
Langfristede tilgodehavender522831722516705
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6611.5791.3371.6111.669
Anlægsaktiver i alt2.6961.5791.3911.7481.888
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser62.09041.05028.98626.17925.352
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.7699130101.613
Andre tilgodehavender614700
Værdipapirer00000
Likvide midler47.01814.4784.5018.7895.251
Omsætningsaktiver i alt112.13555.92434.25235.12932.566
Status balance114.83157.50335.64336.87734.454
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat11.9216.2545.0973.6796.024
Udbytte8.0006.0003.0002.0003.000
Øvrige reserver591.2141.0801.066736
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.18013.6689.3776.9459.959
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.18013.6689.3776.9459.959
Udskudt skat00000
Hensættelse--0514
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001.394476
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.394476
Kortfristet gæld til nærtstående parter323738846160174
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat129832314764972
Varekreditorer98247911585450
Anden gæld0024.19527.0240
Kortfristet gæld i alt94.65143.83526.26628.53324.004
Passiver i alt114.83157.50335.64336.87734.454

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte477318188185191
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GTS NORDIC ApS

CVR-nr 21672475

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GTS NORDIC ApS

CVR-nr: 21672475

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GTS NORDIC ApS

CVR-nr: 21672475

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger