Proff
Proff
Annonce

Hb Leisure Denmark ApS

CVR-nr35040773
AdresseRygårds Allé 104, 2900 Hellerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-032021-032020-032018-12
Startdato

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.5585.5223.0477.0957.401
Personaleomkostninger-4.613-3.486-2.395-6.022-5.933
Afskrivninger-111-69-106-225-480
Kapacitetsomkostninger000-750
Primært resultat2.8341.967545773988
Finansielle indtægter294927927554
Finansielle udgifter-188-94-47-37-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto106-233-10534
Ordinært resultat2.9401.9655787631.523
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.9401.9655787631.523
Skat af årets resultat-651-435-127-168-339
Årets resultat2.2891.5304515951.183

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler454242274379461
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt454242274379461
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt454242274379461
Varebeholdninger1.469709498724734
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0210660270
Tilgodehavender hos nærtstående parter9.6545.8168743795.174
Andre tilgodehavender2194726649
Værdipapirer00000
Likvide midler1180857298825
Omsætningsaktiver i alt11.4486.6652.4291.7107.163
Status balance11.9026.9072.7032.0897.624
Selskabskapital8080808080
Overført resultat8313.5422.0121.561966
Udbytte5.0000004.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.9113.6222.0921.6415.046
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.9113.6222.0921.6415.046
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.9592.4520097
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat544263054310
Varekreditorer295344311235731
Anden gæld1932263001591.440
Kortfristet gæld i alt5.9903.2856114482.578
Passiver i alt11.9026.9072.7032.0897.624

ANDET

2023-032022-032021-032020-032018-12
Antal ansatte11971921
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hb Leisure Denmark ApS

CVR-nr 35040773

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hb Leisure Denmark ApS

CVR-nr: 35040773

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hb Leisure Denmark ApS

CVR-nr: 35040773

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger