Proff
Proff

Hymatik ApS

CVR-nr38216775
AdresseHvidkærvej 27a, 5250 Odense

Vi tilbyder salg og vejledning af hydraulik, pneumatik og forbindelseskomponenter, hvoriblandt vores kerneprodukter omfatter et bredt udvalg af slanger, fittings, adaptere, filtre og lynkoblinger. Vi er en certificeret ParkerStore, som består af butik/lager og værkstedsfaciliteter til både ad-hoc og serieproduktion af hydraulikslanger.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.0113.9403.5964.7253.838
Personaleomkostninger-3.974-3.472-2.516-3.011-2.301
Afskrivninger-143-157-198-250-193
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8943118811.4631.344
Finansielle indtægter333015110
Finansielle udgifter-116-101-82-81-53
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-288-128000
Finansielle poster netto-371-199-67-70-53
Ordinært resultat5231128151.3931.291
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5231128151.3931.291
Skat af årets resultat-182-56-182-309-286
Årets resultat342576321.0841.005

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2436496174
Øvrige immaterielle anlægsaktiver001469409
Immaterielle anlægsaktiver i alt243663130483
Grunde og bygninger104153201249297
Andre anlæg og driftsmidler158241323429270
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt263393524678567
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2874305878081.050
Varebeholdninger3.7432.9632.3832.5231.689
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2641.2651.1172.1303.048
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2741.4057545640
Andre tilgodehavender0001211
Værdipapirer00000
Likvide midler1.9111.0312.05643185
Omsætningsaktiver i alt8.2366.6916.4405.7125.033
Status balance8.5227.1217.0266.5206.083
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.33399293560319
Udbytte0030001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3831.0421.2856531.069
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.3831.0421.2856531.069
Udskudt skat00000
Hensættelse32374249109
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.0002.0002.0002.1262.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.0002.0002.0002.1262.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.5221.5741.3371.587620
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1876118900
Varekreditorer2.5941.4561.0491.3861.611
Anden gæld8049511.124720674
Kortfristet gæld i alt5.1074.0423.6993.6922.905
Passiver i alt8.5227.1217.0266.5206.083

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte98675
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hymatik ApS

CVR-nr 38216775

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hymatik ApS

CVR-nr: 38216775

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7036875


Certificeringer


Åbningstider

Mandag
7:30 - 16:00
Tirsdag
7:30 - 16:00
Onsdag
7:30 - 16:00
Torsdag
7:30 - 16:00
Fredag
7:30 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Hymatik ApS

CVR-nr: 38216775

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger