Proff
Proff

Hymatik ApS

CVR-nr38216775
AdresseHvidkærvej 27a, 5250 Odense

Vi tilbyder salg og vejledning af hydraulik, pneumatik og forbindelseskomponenter, hvoriblandt vores kerneprodukter omfatter et bredt udvalg af slanger, fittings, adaptere, filtre og lynkoblinger. Vi er en certificeret ParkerStore, som består af butik/lager og værkstedsfaciliteter til både ad-hoc og serieproduktion af hydraulikslanger.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.0325.0113.9403.5964.725
Personaleomkostninger-4.995-3.974-3.472-2.516-3.011
Afskrivninger-158-143-157-198-250
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8798943118811.463
Finansielle indtægter6933301511
Finansielle udgifter-141-116-101-82-81
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-782-288-12800
Finansielle poster netto-853-371-199-67-70
Ordinært resultat255231128151.393
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat255231128151.393
Skat af årets resultat-184-182-56-182-309
Årets resultat-158342576321.084

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1124364961
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0001469
Immaterielle anlægsaktiver i alt11243663130
Grunde og bygninger56104153201249
Andre anlæg og driftsmidler316158241323429
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt372263393524678
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1100000
Finansielle anlægsaktiver i alt1100000
Anlægsaktiver i alt494287430587808
Varebeholdninger4.3343.7432.9632.3832.523
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.8651.2641.2651.1172.130
Tilgodehavender hos nærtstående parter6041.2741.405754564
Andre tilgodehavender330001
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2471.9111.0312.056431
Omsætningsaktiver i alt8.2598.2366.6916.4405.712
Status balance8.7538.5227.1217.0266.520
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.1751.333992935603
Udbytte0003000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2251.3831.0421.285653
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2251.3831.0421.285653
Udskudt skat00000
Hensættelse2232374249
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.0002.0002.0002.0002.126
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.0002.0002.0002.0002.126
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3221.5221.5741.3371.587
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat195187611890
Varekreditorer3.2292.5941.4561.0491.386
Anden gæld7618049511.124720
Kortfristet gæld i alt5.5065.1074.0423.6993.692
Passiver i alt8.7538.5227.1217.0266.520

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte109867
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hymatik ApS

CVR-nr 38216775

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hymatik ApS

CVR-nr: 38216775

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7036875


Certificeringer


Åbningstider

Mandag
7:30 - 16:00
Tirsdag
7:30 - 16:00
Onsdag
7:30 - 16:00
Torsdag
7:30 - 16:00
Fredag
7:30 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Hymatik ApS

CVR-nr: 38216775

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger