Proff
Proff
Annonce
Annonce

Individualisterne ApS

CVR-nr36396393
AdresseKalundborgvej 39A, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste24.25119.61217.37315.0159.397
Personaleomkostninger-16.998-14.626-13.369-11.365-8.048
Afskrivninger-678-644-593-285-263
Kapacitetsomkostninger-80000
Primært resultat6.5674.3413.4113.3641.086
Finansielle indtægter2235834202113
Finansielle udgifter-593-532-387-905-130
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2.118-1.086-1.149-1.3950
Finansielle poster netto-2.489-1.559-1.503-2.099-17
Ordinært resultat4.0782.7821.9091.2651.068
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0782.7821.9091.2651.068
Skat af årets resultat-1.464-948-781-600-95
Årets resultat2.6141.8331.127665974

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger19.24619.15719.12916.3737.309
Andre anlæg og driftsmidler3061186569138
Øvrige materielle anlægsaktiver5.4340000
Materielle anlægsaktiver i alt24.98519.27519.19416.4427.447
Kapitalandele00404028
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver43522929415191
Finansielle anlægsaktiver i alt435229334191119
Anlægsaktiver i alt25.42119.50519.52816.6347.566
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser525173193329337
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.0083.6371.9931.7971.896
Andre tilgodehavender1.10138058750714
Værdipapirer00000
Likvide midler48930341.295
Omsætningsaktiver i alt5.9474.4722.9052.7073.553
Status balance31.36823.97722.43319.34111.119
Selskabskapital5050505050
Overført resultat7.9865.3713.5382.4111.746
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.0365.4213.5882.4611.796
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.0365.4213.5882.4611.796
Udskudt skat00000
Hensættelse3822492917
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter5.4975.7786.0593.0251.692
Langfristet gæld til banker8661.2411.1311.0891.198
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0974000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.5787.9937.1894.1142.890
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.9764.0004.7434.6533.080
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker6.8744578093.2540
Selskabsskat1.321870705573255
Varekreditorer1.6431.1971.0922.2241.399
Anden gæld2.2934.0174.2572.0311.684
Kortfristet gæld i alt15.71610.54011.60612.7366.417
Passiver i alt31.36823.97722.43319.34111.119

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3331292316
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Individualisterne ApS

CVR-nr 36396393

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Individualisterne ApS

CVR-nr: 36396393

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Individualisterne ApS

CVR-nr: 36396393

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger