Proff
Proff
Annonce

JARLFONDEN

CVR-nr24245543
AdresseSæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.31712.8969.56211.16611.771
Personaleomkostninger-5.400-5.286-4.288-3.933-3.951
Afskrivninger-3.189-2.821-2.834-2.518-2.010
Kapacitetsomkostninger-236-367-435-14-97
Primært resultat2.4914.4212.0054.7015.712
Finansielle indtægter1.4762781.7489621.297
Finansielle udgifter-2.354-3.771-221-204-160
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto119000
Finansielle poster netto-867-3.4841.5267591.137
Ordinært resultat1.6249373.5315.4606.850
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.6249373.5315.4606.850
Skat af årets resultat-196-569-730-1.165-1.242
Årets resultat1.4283682.8014.2955.608

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00230
Immaterielle anlægsaktiver i alt00230
Grunde og bygninger118.690101.436100.693100.961100.445
Andre anlæg og driftsmidler16.90318.16814.82414.15612.795
Øvrige materielle anlægsaktiver3.8383.4433.2683.4723.845
Materielle anlægsaktiver i alt139.432123.046118.786118.589117.086
Kapitalandele805793729717676
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt805793729717676
Anlægsaktiver i alt140.236123.839119.518119.309117.762
Varebeholdninger9.48810.5126.8855.9278.090
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.8542.4011.1241.8891.288
Tilgodehavender hos nærtstående parter2663000
Andre tilgodehavender5135222224
Værdipapirer19.75918.90122.08214.41412.588
Likvide midler4.9965552.4726.5982.236
Omsætningsaktiver i alt36.18532.47832.58528.86524.241
Status balance176.421156.317152.102148.175142.003
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat38.77337.30036.93234.13029.835
Udbytte00000
Øvrige reserver62.57048.18148.18148.18148.181
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel103.84387.98187.61384.81180.516
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt103.84387.98187.61384.81180.516
Udskudt skat00000
Hensættelse20.25215.99915.43014.70013.535
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter43.92044.08344.23944.60644.873
Langfristet gæld til banker5626752.05400
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.3084.583423627606
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt48.79049.34146.71645.23345.480
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter188220380357464
Kortfristet gæld til banker049804600
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.4588411.076996785
Anden gæld1.8901.4378881.6171.222
Kortfristet gæld i alt3.5362.9962.3443.4302.472
Passiver i alt176.421156.317152.102148.175142.003

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1418141413
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JARLFONDEN

CVR-nr 24245543

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JARLFONDEN

CVR-nr: 24245543

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JARLFONDEN

CVR-nr: 24245543

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger