Proff
Proff
Annonce
Annonce

JL AUTOMOBILER A/S

CVR-nr31482097
AdresseTigervej 2, 7700 Thisted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.5667.6557.3367.4756.611
Personaleomkostninger-6.323-5.936-5.620-6.088-6.244
Afskrivninger-144-156-151-150-41
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.0991.5631.5651.237327
Finansielle indtægter7267321617
Finansielle udgifter-87-125-143-104-140
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-15-58-112-87-123
Ordinært resultat2.0851.5051.4541.150204
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0851.5051.4541.150204
Skat af årets resultat-459-331-321-253-45
Årets resultat1.6251.1741.132896159

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler411555711801951
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt411555711801951
Kapitalandele3737373737
Langfristede tilgodehavender000500500
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00011
Finansielle anlægsaktiver i alt373737538538
Anlægsaktiver i alt4485927481.3391.489
Varebeholdninger6.6377.5949.38412.41011.012
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.6211.7506671.1851.169
Tilgodehavender hos nærtstående parter0008686
Andre tilgodehavender2.5322.3502.721307473
Værdipapirer00000
Likvide midler3.3786182.4891.5482.260
Omsætningsaktiver i alt14.16812.31315.26215.53515.000
Status balance14.61612.90516.01016.87416.488
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat10.6249.2498.2257.3936.796
Udbytte2501503003000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.3749.8999.0258.1937.296
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.3749.8999.0258.1937.296
Udskudt skat00000
Hensættelse1022302920
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat375257212870
Varekreditorer1.5001.9684.1717.2378.311
Anden gæld1.3567592.5711.328860
Kortfristet gæld i alt3.2322.9846.9548.6529.172
Passiver i alt14.61612.90516.01016.87416.488

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1615171817
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JL AUTOMOBILER A/S

CVR-nr 31482097

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JL AUTOMOBILER A/S

CVR-nr: 31482097

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JL AUTOMOBILER A/S

CVR-nr: 31482097

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger