Proff
Proff
Annonce
Annonce

JM MANPOWER ApS

CVR-nr36407441
AdresseAgertoften 1, 5550 Langeskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.44230.44830.74725.02020.088
Personaleomkostninger-27.127-28.929-29.278-24.467-19.902
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3151.5191.468554186
Finansielle indtægter90000
Finansielle udgifter-29-95-66-20-15
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-20-95-66-20-15
Ordinært resultat1.2951.4241.402534171
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.2951.4241.402534171
Skat af årets resultat-293-325-309-121-41
Årets resultat1.0011.1001.094413131

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.4895.5667.2747.0484.031
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender282165255855210
Værdipapirer00000
Likvide midler5.1333.1616.8593.1582.577
Omsætningsaktiver i alt9.9048.89114.38711.0606.836
Status balance9.9048.89114.38711.0606.836
Selskabskapital5050505050
Overført resultat510508509505502
Udbytte1.0001.1001.0904100
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.5601.6581.649965552
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.5601.6581.649965552
Udskudt skat00000
Hensættelse---03
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld267325000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt267325000
Kortfristet gæld til nærtstående parter146153464225656
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat339106309162248
Varekreditorer00000
Anden gæld7.5926.64911.9669.7095.378
Kortfristet gæld i alt8.0776.90812.73910.0956.281
Passiver i alt9.9048.89114.38711.0606.836

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte7685715656
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JM MANPOWER ApS

CVR-nr 36407441

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

JM MANPOWER ApS

CVR-nr: 36407441

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JM MANPOWER ApS

CVR-nr: 36407441

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger