Proff
Proff
Annonce

Jumping Fun ApS

CVR-nr37860697
AdresseSvanevej 10-12, 5690 Tommerup
Del afOCCES ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.2293.2252.2542.4632.721
Personaleomkostninger-2.448-2.368-2.084-2.220-2.191
Afskrivninger-737-742-711-671-672
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat44115-542-428-142
Finansielle indtægter51000
Finansielle udgifter-5-7-11-8-21
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0-6-11-8-21
Ordinært resultat44109-552-436-163
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat44109-552-436-163
Skat af årets resultat-10-24121961.271
Årets resultat3485-431-3401.108

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4886628361.0091.159
Andre anlæg og driftsmidler5559701.4711.8632.206
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.0441.6322.3062.8723.365
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver687590533522512
Finansielle anlægsaktiver i alt687590533522512
Anlægsaktiver i alt1.7302.2222.8393.3943.877
Varebeholdninger505050250250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser310000
Tilgodehavender hos nærtstående parter61524200
Andre tilgodehavender1.4871.4641.4881.3671.322
Værdipapirer00000
Likvide midler495407210342809
Omsætningsaktiver i alt2.1231.9732.1152.1282.457
Status balance3.8544.1954.9545.5226.334
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-5.173-5.207-5.292-4.861-4.521
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-5.123-5.157-5.242-4.811-4.471
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-5.123-5.157-5.242-4.811-4.471
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.3381.8452.7602.7602.791
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)7.0007.0007.0007.0007.000
Langfristet gæld i alt8.3388.8459.7609.7609.791
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer226252552748
Anden gæld413482411522267
Kortfristet gæld i alt6385074365731.015
Passiver i alt3.8544.1954.9545.5226.334

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte56666
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jumping Fun ApS

CVR-nr 37860697

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Jumping Fun ApS

CVR-nr: 37860697

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Jumping Fun ApS

CVR-nr: 37860697

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger