Proff
Proff
Annonce

KAPHI HOLDING ApS

CVR-nr10067227
AdresseDronninggårds Alle 48, 2840 Holte

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste19.112190386-36-624
Personaleomkostninger-1.192-1.781-1.531-1.493-728
Afskrivninger-5660000
Kapacitetsomkostninger-11.7120-58-69-61
Primært resultat4.047-1.876-1.203-689-797
Finansielle indtægter18.4598.66928.9837.13610.949
Finansielle udgifter-10.809-73.879-1.841-19.361-186
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6.420-30.906-18.412-5.779147.345
Finansielle poster netto14.070-96.1178.730-18.003158.108
Ordinært resultat18.117-97.9927.528-18.692157.310
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.117-97.9927.528-18.692157.310
Skat af årets resultat3.63613.497-7.2942.095-3.294
Årets resultat21.753-84.495234-16.597154.016

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger42.18020.06419.13119.09318.184
Andre anlæg og driftsmidler4250000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt42.60420.06419.13119.09318.184
Kapitalandele118.27178.67651.30176.5432.991
Langfristede tilgodehavender0047.04631.62025.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt118.27178.67698.348108.16327.991
Anlægsaktiver i alt160.87598.740117.479127.25646.175
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser130000
Tilgodehavender hos nærtstående parter16.792112.73899.48778.91836.699
Andre tilgodehavender13.08113.3691.3563.3646.526
Værdipapirer61.41867.888161.728162.875225.988
Likvide midler14.66414.3015177.10545.041
Omsætningsaktiver i alt105.977208.296263.089252.262314.254
Status balance266.852307.036380.568379.518360.429
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat245.093245.612354.163333.150347.979
Udbytte0005.0005.000
Øvrige reserver1.8320018.6651.517
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel247.050245.737354.288356.940354.621
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt247.050245.737354.288356.940354.621
Udskudt skat00000
Hensættelse00484055
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter15.5378.7628.8308.8975.027
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.00015.8785.0007.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.53724.64013.83015.8975.027
Kortfristet gæld til nærtstående parter0101010342
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00003
Selskabsskat005.049052
Varekreditorer00000
Anden gæld3.26536.6496.9076.671330
Kortfristet gæld i alt3.26536.65911.9666.681726
Passiver i alt266.852307.036380.568379.518360.429

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KAPHI HOLDING ApS

CVR-nr 10067227

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KAPHI HOLDING ApS

CVR-nr: 10067227

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KAPHI HOLDING ApS

CVR-nr: 10067227

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger