Proff
Proff
Annonce

Karman Connect A/S

CVR-nr35662448CVRP-nr1019129914
AdresseDalgas Avenue 2F, 2., 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste17.41629.23518.7808.74310.073
Personaleomkostninger-10.790-9.887-7.964-5.389-6.994
Afskrivninger00-1-5.749-1.717
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.62619.34810.815-2.3951.362
Finansielle indtægter31121346890
Finansielle udgifter-360-504-154-110-54
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-49-291-108-21-54
Ordinært resultat6.57719.05710.707-2.4161.308
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.57719.05710.707-2.4161.308
Skat af årets resultat-1.480-4.212-2.353519-289
Årets resultat5.09714.8458.354-1.8971.019

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00005.741
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00005.741
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00019
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00019
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver480480681196196
Finansielle anlægsaktiver i alt480480681196196
Anlægsaktiver i alt4804806811975.946
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.2247.2287.0984.3954.423
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender001171.11599
Værdipapirer00000
Likvide midler14.82721.1568.3693.9981.320
Omsætningsaktiver i alt23.38633.62218.99612.0437.739
Status balance23.86634.10219.67712.24013.685
Selskabskapital3.0003.0003.0003.0003.000
Overført resultat16.32611.2296.3834.4086.305
Udbytte010.0002.00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.32624.22911.3837.4089.305
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.32624.22911.3837.4089.305
Udskudt skat00000
Hensættelse578531--0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.0243.4741.607253242
Varekreditorer2.0283.7673.51200
Anden gæld91003.1754.5794.138
Kortfristet gæld i alt3.9629.3428.2944.8324.380
Passiver i alt23.86634.10219.67712.24013.685

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte151612812
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Karman Connect A/S

CVR-nr 35662448

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Karman Connect A/S

CVR-nr: 35662448

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Karman Connect A/S

CVR-nr: 35662448

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger