Proff
Proff
Annonce
Annonce

KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S

CVR-nr78498218
AdresseRødkilde Møllevej 1, 5700 Svendborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.51910.6189.08110.68611.404
Personaleomkostninger-6.174-4.294-4.540-4.267-4.153
Afskrivninger-1.216-146-321-344-363
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.1296.1784.2196.0766.888
Finansielle indtægter8001103
Finansielle udgifter-59-47-46-65-110
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-11363921610
Finansielle poster netto-163164697-7
Ordinært resultat6.9656.1954.2656.1736.881
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.9656.1954.2656.1736.881
Skat af årets resultat-1.546-1.148-945-1.365-1.529
Årets resultat5.4205.0463.3204.8085.352

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill6.0007.0000167333
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000616
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.0007.0000173350
Grunde og bygninger00750750750
Andre anlæg og driftsmidler790171276405535
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7901711.0261.1551.285
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6.7907.1711.0261.3271.635
Varebeholdninger2.6461.5581.2351.6621.007
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.00911.4209.5179.4469.249
Tilgodehavender hos nærtstående parter37474.5395.0584.704
Andre tilgodehavender776413328291499
Værdipapirer00000
Likvide midler135.0645.8685.7243.196
Omsætningsaktiver i alt19.59718.52721.51022.25618.743
Status balance26.38725.69822.53723.58320.378
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat1.2578371.7913.4723.664
Udbytte5.0006.0005.0005.0003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.2577.8377.7919.4727.664
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.2577.8377.7919.4727.664
Udskudt skat00000
Hensættelse223176-05
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0006836
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0006836
Kortfristet gæld til nærtstående parter232.4700038
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.7530500
Selskabsskat1.4999179801.392643
Varekreditorer12.36712.83012.38910.93210.668
Anden gæld3.2661.4671.3711.7201.324
Kortfristet gæld i alt18.90717.68514.74514.04412.673
Passiver i alt26.38725.69822.53723.58320.378

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte97777
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S

CVR-nr 78498218

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S

CVR-nr: 78498218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S

CVR-nr: 78498218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger