Proff
Proff
Annonce

Klaptoft A/S

CVR-nr41281014
AdresseNørbæk 22, 6950 Ringkøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste32.17717.41314.06221.518
Personaleomkostninger-6.890-6.441-6.373-6.313
Afskrivninger-4.125-4.526-3.942-3.679
Kapacitetsomkostninger-558-106-68-20
Primært resultat20.6036.3403.67811.507
Finansielle indtægter250319424250
Finansielle udgifter-3.190-1.756-1.171-1.064
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1389100
Finansielle poster netto-2.801-1.346-747-814
Ordinært resultat17.8024.9942.93110.693
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat17.8024.9942.93110.693
Skat af årets resultat-3.353-691-840-2.694
Årets resultat14.4504.3032.0917.998

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill00349310
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00349310
Grunde og bygninger124.802128.917123.68891.024
Andre anlæg og driftsmidler9.90110.91112.61613.353
Øvrige materielle anlægsaktiver11.44910.56918.02118.056
Materielle anlægsaktiver i alt146.151150.397147.255114.893
Kapitalandele534451396362
Langfristede tilgodehavender7.7678.8659.9591.050
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt8.3019.31610.3551.411
Anlægsaktiver i alt154.452159.713157.959116.615
Varebeholdninger15.23416.10515.46712.659
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.1001.7011941.041
Tilgodehavender hos nærtstående parter00010.018
Andre tilgodehavender296803.130480
Værdipapirer0000
Likvide midler84758031
Omsætningsaktiver i alt19.47817.94418.79124.289
Status balance173.930177.657176.751140.904
Selskabskapital400400400400
Overført resultat57.66511.0828.4797.998
Udbytte6.0001.7001.6100
Øvrige reserver038.13438.13438.134
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel64.06551.31648.62346.532
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt64.06551.31648.62346.532
Udskudt skat0000
Hensættelse5.1446.3766.5945.996
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter82.55781.86364.64468.346
Langfristet gæld til banker2.21410.2303.6254.125
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt84.77192.09368.26972.471
Kortfristet gæld til nærtstående parter005.0173.672
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker9.5605.03039.1103.588
Selskabsskat1.2849242431.859
Varekreditorer1.41010.5074.3351.365
Anden gæld7.69611.4134.5605.420
Kortfristet gæld i alt19.95027.87353.26515.905
Passiver i alt173.930177.657176.751140.904

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte20191818
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Klaptoft A/S

CVR-nr 41281014

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Klaptoft A/S

CVR-nr: 41281014

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Klaptoft A/S

CVR-nr: 41281014

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger