Proff
Proff
Annonce

KOLDING EXPORT CENTER A/S

CVR-nr25359542
AdresseProfilvej 30, 6000 Kolding

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.7392.9013.2453.8634.153
Personaleomkostninger-2.493-1.630-1.469-1.411-1.348
Afskrivninger-844-515-512-418-482
Kapacitetsomkostninger-480000
Primært resultat1.3547571.2632.0352.322
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-9-10-9-16-24
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9-10-9-16-24
Ordinært resultat1.3457461.2542.0192.299
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3457461.2542.0192.299
Skat af årets resultat-112-228-287-481-454
Årets resultat1.2335189671.5381.845

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger14.18914.08914.37314.41714.576
Andre anlæg og driftsmidler1142573705583
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.30414.34614.74314.47214.659
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt14.30414.34614.74314.47214.659
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2421.295680758658
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender55310082
Værdipapirer00000
Likvide midler2.0726401.0622.5844.221
Omsætningsaktiver i alt3.6411.9661.7423.3424.961
Status balance17.94516.31116.48517.81419.620
Selskabskapital6.0006.0006.0006.0006.000
Overført resultat7.5686.7486.2306.2626.724
Udbytte41301.0002.0003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.98112.74813.23014.26215.724
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt13.98112.74813.23014.26215.724
Udskudt skat00000
Hensættelse2.3712.4122.2832.1442.006
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat13808208247
Varekreditorer1.1537534395521.135
Anden gæld302399525648508
Kortfristet gæld i alt1.5931.1529721.4081.890
Passiver i alt17.94516.31116.48517.81419.620

ANDET

2023-092022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte43333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KOLDING EXPORT CENTER A/S

CVR-nr 25359542

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

KOLDING EXPORT CENTER A/S

CVR-nr: 25359542

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KOLDING EXPORT CENTER A/S

CVR-nr: 25359542

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger