Proff
Proff
Annonce
Annonce

Konfront ApS

CVR-nr39550628
AdresseMartinsvej 7 1, 1926 Frederiksberg C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

07.05.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2241.388460-289-484
Personaleomkostninger-3.166-3.322-2.320-423-36
Afskrivninger-1.260-1.168-887-1170
Kapacitetsomkostninger-370000
Primært resultat-4.239-3.102-2.747-828-520
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-322-296-154-610
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-322-296-154-610
Ordinært resultat-4.561-3.398-2.902-889-520
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4.561-3.398-2.902-889-520
Skat af årets resultat0589643173113
Årets resultat-4.561-2.809-2.258-716-407

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.8684.1284.3723.381150
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.8684.1284.3723.381150
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2.8684.1284.3723.381150
Varebeholdninger0497500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser86285600
Tilgodehavender hos nærtstående parter74400
Andre tilgodehavender952615941.029214
Værdipapirer00000
Likvide midler26721055742265
Omsætningsaktiver i alt4608541.2551.087480
Status balance3.3284.9825.6274.468630
Selskabskapital18015916815367
Overført resultat-7.810-6.835-3.476-1.629359
Udbytte00000
Øvrige reserver2.2373.2203.4102.637117
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-5.393-3.4571021.161543
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-5.393-3.4571021.161543
Udskudt skat00000
Hensættelse-03866167
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker2.3392.7581.1015000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.5001.5000130
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)2.2022.1382.0761.5180
Langfristet gæld i alt6.0416.3963.1772.0310
Kortfristet gæld til nærtstående parter82361841600
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer49555163141462
Anden gæld2.1021.4551.1478718
Kortfristet gæld i alt2.6792.0431.96266079
Passiver i alt3.3284.9825.6274.468630

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte78621
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Konfront ApS

CVR-nr 39550628

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 07.05.2018 (PDF)

Periode: 07.05.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Konfront ApS

CVR-nr: 39550628

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Konfront ApS

CVR-nr: 39550628

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger