Proff
Proff
Annonce
Annonce

L-Entreprenøren ApS

CVR-nr34718539
AdresseSkolegade 24, 4800 Nykøbing F

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-092020-092019-092018-092017-09
Startdato

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

01.10.2016

Sluttdato

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

30.09.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-092020-092019-092018-092017-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0000-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.1969.5469.5147.7854.090
Personaleomkostninger-14.828-7.969-7.382-5.756-3.854
Afskrivninger-397-635-490-310-320
Kapacitetsomkostninger-117-260-174.174
Primært resultat8549151.6421.702-84
Finansielle indtægter5927161111
Finansielle udgifter-167-74-79-67-137
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-
Finansielle poster netto-108-46-62-56-126
Ordinært resultat7478691.5791.646-210
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat7478691.5791.646-210
Skat af årets resultat-191-204-354-37442
Årets resultat5566651.2261.272-168

BALANCEREGNSKAB

2021-092020-092019-092018-092017-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill468100
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000-
Immaterielle anlægsaktiver i alt468100
Grunde og bygninger0000277
Andre anlæg og driftsmidler1.2772.4342.1451.312670
Øvrige materielle anlægsaktiver0000-
Materielle anlægsaktiver i alt1.2772.4342.1451.312947
Kapitalandele0000-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt0000-
Anlægsaktiver i alt1.2812.4392.1531.322947
Varebeholdninger407104799880
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.2574.3813.9435.0882.420
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.6452.5802.7830-
Andre tilgodehavender72220246692804
Værdipapirer0000-
Likvide midler1006370-
Omsætningsaktiver i alt16.0967.7368.0676.0773.815
Status balance17.37610.17510.2207.3994.762
Selskabskapital8080808080
Overført resultat5.4414.8854.2202.9941.972
Udbytte0002500
Øvrige reserver0000-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.5214.9654.3003.3242.052
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt5.5214.9654.3003.3242.052
Udskudt skat00000
Hensættelse1562132301020
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld135133110-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt135133110252
Kortfristet gæld til nærtstående parter477351208192196
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker7287340352-
Selskabsskat247221225250-
Varekreditorer4.1341.5422.4661.6711.012
Anden gæld5.9782.0152.7801.509948
Kortfristet gæld i alt11.5644.8635.6793.9732.458
Passiver i alt17.37610.17510.2207.3994.762

ANDET

2021-092020-092019-092018-092017-09
Antal ansatte4120181311
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

L-Entreprenøren ApS

CVR-nr 34718539

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

L-Entreprenøren ApS

CVR-nr: 34718539

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

L-Entreprenøren ApS

CVR-nr: 34718539

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger