Proff
Proff
Annonce

Lakrids JB Holding ApS

CVR-nr37850543
AdresseSydholmen 7, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning319.288317.027293.054--
Vareforbrug161.069180.194152.67100
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-249.638227.3793.3773.165
Personaleomkostninger-98.295-100.678-81.746-3.377-3.165
Afskrivninger-33.166-31.399-28.87600
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat22.6933.41221.83600
Finansielle indtægter1.46420.5991.3661.2061.040
Finansielle udgifter-21.746-21.327-21.637-2.785-2.335
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-20.282-728-20.271-1.579-1.295
Ordinært resultat-29.1892.6841.565-1.579-1.295
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-29.1892.6841.565-1.579-1.295
Skat af årets resultat-3512.385-3.511347425
Årets resultat-29.5405.069-1.946-1.232-870

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt415.661415.748414.56600
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver60.54836.94345.36000
Materielle anlægsaktiver i alt45.87549.43546.78800
Kapitalandele000338.000338.000
Langfristede tilgodehavender003.39600
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7.4105.3781.45100
Finansielle anlægsaktiver i alt7.4105.3784.847338.000338.000
Anlægsaktiver i alt534.440511.406511.561338.000338.000
Varebeholdninger36.37044.64528.90800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser25.14225.07122.83300
Tilgodehavender hos nærtstående parter00043.02939.978
Andre tilgodehavender682201.054627431
Værdipapirer00000
Likvide midler23.68117.41131.8611.007431
Omsætningsaktiver i alt89.56190.84687.84244.70240.896
Status balance624.001602.251599.403382.702378.896
Selskabskapital7.5167.5167.5157.5167.389
Overført resultat-70.555-41.111-46.180351.716347.504
Udbytte00000
Øvrige reserver354.596354.659354.97800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel289.848319.749316.313359.232354.893
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt289.848319.749316.313359.232354.893
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0145.044000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld45.52526.56032.63121.30422.442
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt45.525171.60435.92221.30422.442
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000650
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker148.44123.072134.60200
Selskabsskat3.897582.18800
Varekreditorer37.28031.53128.30900
Anden gæld46.68136.87952.9862.167911
Kortfristet gæld i alt285.750108.019244.3232.1671.561
Passiver i alt624.001602.251599.403382.702378.896

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte17117815922
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lakrids JB Holding ApS

CVR-nr 37850543

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lakrids JB Holding ApS

CVR-nr: 37850543

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Lakrids JB Holding ApS

CVR-nr: 37850543

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger