Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lindholm Insights ApS

CVR-nr39135159
AdresseKildegårdsvej 152, 5240 Odense NØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

22.11.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning794754870747110
Vareforbrug1232161115835
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste67153875968975
Personaleomkostninger-553-576-575-669-87
Afskrivninger-75-75-1900
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat43-11216520-12
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-8-5-3800
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8-5-3800
Ordinært resultat35-11712720-12
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat35-11712720-12
Skat af årets resultat124-2900
Årets resultat47-1139820-12

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler13120628100
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt13120628100
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt13120628100
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser99255700
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2515005
Værdipapirer00000
Likvide midler0003850
Omsætningsaktiver i alt12441573854
Status balance2552483383854
Selskabskapital4040000
Overført resultat0-4667200
Udbytte00000
Øvrige reserver0040-120
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel40-61078-11
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt40-61078-11
Udskudt skat00000
Hensættelse08120-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter63615400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker981136100
Selskabsskat001400
Varekreditorer00000
Anden gæld5371903047
Kortfristet gæld i alt2142462193047
Passiver i alt2552483383854

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte101--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lindholm Insights ApS

CVR-nr 39135159

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 22.11.2017 (PDF)

Periode: 22.11.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lindholm Insights ApS

CVR-nr: 39135159

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Lindholm Insights ApS

CVR-nr: 39135159

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger