Proff
Proff
Annonce

LINGUISTA EDUCATION ApS

CVR-nr36404493
AdresseSkovgaardsgade 5 C, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.3009.4302.6904.1607.238
Personaleomkostninger-2.772-3.078-1.948-2.296-3.115
Afskrivninger-64-63-20-100
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.4656.2887221.8544.123
Finansielle indtægter925000
Finansielle udgifter-68-8-130-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto24-3-130-1
Ordinært resultat3.4896.2857081.8534.121
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.4896.2857081.8534.121
Skat af årets resultat-770-1.383-157-408-908
Årets resultat2.7204.9025511.4453.214

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler63136200410
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt63136200410
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender40000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00888
Finansielle anlægsaktiver i alt40888
Anlægsaktiver i alt67136208498
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser160027791.974
Tilgodehavender hos nærtstående parter002552000
Andre tilgodehavender173200000
Værdipapirer00000
Likvide midler5.9248.6531.2102.5063.024
Omsætningsaktiver i alt6.4398.8531.7422.7175.000
Status balance6.5068.9891.9502.7665.008
Selskabskapital5050505050
Overført resultat01111
Udbytte2.7204.9025511.4453.214
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.7704.9536021.4963.264
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.7704.9536021.4963.264
Udskudt skat00000
Hensættelse0381-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.75029600368
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat7771.388000
Varekreditorer010101313
Anden gæld1.2082.3391.3301.2571.363
Kortfristet gæld i alt3.7364.0331.3401.2701.744
Passiver i alt6.5068.9891.9502.7665.008

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte78578
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LINGUISTA EDUCATION ApS

CVR-nr 36404493

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LINGUISTA EDUCATION ApS

CVR-nr: 36404493

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LINGUISTA EDUCATION ApS

CVR-nr: 36404493

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger