Proff
Proff
Annonce

LIONBRIDGE DENMARK A/S

CVR-nr20272643
AdresseBredgade 6, 1260 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.26313.00214.71424.84917.439
Personaleomkostninger-6.944-12.537-14.333-22.980-16.972
Afskrivninger-54-106-63-64-86
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2663593181.805382
Finansielle indtægter2310000
Finansielle udgifter-108-29-89-45-47
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto123-29-89-45-47
Ordinært resultat3893304071.760335
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3893304071.760335
Skat af årets resultat-17-5011764-183
Årets resultat3722805241.824152

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler106162191157144
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt106162191157144
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt106162191157144
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6423991.1292.4941.795
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.82010.75710.05010.6689.390
Andre tilgodehavender302460902588683
Værdipapirer00000
Likvide midler2655081.3291.571198
Omsætningsaktiver i alt13.10412.17813.48215.41712.253
Status balance13.21012.34013.67315.57312.397
Selskabskapital1.3801.3801.3801.3801.380
Overført resultat-7.684-8.056-8.335-8.859-10.684
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-6.304-6.676-6.955-7.479-9.304
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-6.304-6.676-6.955-7.479-9.304
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld063700591
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt06371.4902.173591
Kortfristet gæld til nærtstående parter18.43116.64816.83216.98217.105
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer76460194187
Anden gæld1.0071.6842.3063.704369
Kortfristet gæld i alt19.51418.37919.13820.88021.109
Passiver i alt13.21012.34013.67315.57312.397

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1421284528
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LIONBRIDGE DENMARK A/S

CVR-nr 20272643

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LIONBRIDGE DENMARK A/S

CVR-nr: 20272643

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LIONBRIDGE DENMARK A/S

CVR-nr: 20272643

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger