Proff
Proff
Annonce

Mallard ApS

CVR-nr36957778
AdresseBrohusgade 17 2 tv, 2200 København N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.83730.92529.86618.21114.877
Personaleomkostninger-26.853-29.631-26.114-15.287-12.578
Afskrivninger-739-736-748-28-658
Kapacitetsomkostninger000-360
Primært resultat1.2455583.0042.8611.641
Finansielle indtægter814000
Finansielle udgifter-1-28-32-20-113
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00480
Finansielle poster netto7-14-29-11-113
Ordinært resultat1.2525442.9762.8491.528
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.2525442.9762.8491.528
Skat af årets resultat-290-144-670-637-349
Årets resultat9624002.3052.2121.180

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.4452.1682.89100
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.4452.1682.89100
Grunde og bygninger00006.466
Andre anlæg og driftsmidler83506344158
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt835063446.624
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7676762414
Finansielle anlægsaktiver i alt7676762414
Anlægsaktiver i alt1.6042.2943.031686.638
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.1195.7157.1225.4713.951
Tilgodehavender hos nærtstående parter0005310
Andre tilgodehavender56741.14838933
Værdipapirer00000
Likvide midler2.2449896761.2982.036
Omsætningsaktiver i alt7.3967.3788.9467.6906.020
Status balance9.0009.67311.9777.75812.658
Selskabskapital8585855050
Overført resultat2.2392.7773.6125254.110
Udbytte1.5002.0001.5002.5002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.8244.8625.9633.0756.160
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.8244.8625.9633.0756.160
Udskudt skat00000
Hensættelse319473630-0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00002.886
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.1471.1091.0861.233482
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.1471.1091.0861.2333.368
Kortfristet gæld til nærtstående parter000224103
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0079755482
Varekreditorer760969761282162
Anden gæld2.9512.2603.4592.1892.382
Kortfristet gæld i alt3.7103.2294.2983.4503.131
Passiver i alt9.0009.67311.9777.75812.658

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5255533226
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Mallard ApS

CVR-nr 36957778

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Mallard ApS

CVR-nr: 36957778

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Mallard ApS

CVR-nr: 36957778

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger