Proff
Proff
Annonce
Annonce

Michael Harder Holding ApS

CVR-nr38216627
AdresseLykkeshuse 3, 5330 Munkebo

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug9511108
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-9-5-11-10-8
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-9-5-11-10-8
Finansielle indtægter3031263112
Finansielle udgifter-6-5-3-2-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto290544979221.005
Finansielle poster netto314805209511.012
Ordinært resultat306755099411.004
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat306755099411.004
Skat af årets resultat-3-5-3-5-1
Årets resultat302705059361.003

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.1768851.0925891.069
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.1768851.0925891.069
Anlægsaktiver i alt1.1768851.0925891.069
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.6631.5911.3371.587620
Andre tilgodehavender1180233240
Værdipapirer00000
Likvide midler3472551291880
Omsætningsaktiver i alt2.0112.0251.6991.799620
Status balance3.1872.9112.7922.3881.689
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.6561.7621.5991.707378
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver1.0998091.0165151.019
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.9232.7352.7772.3831.554
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.9232.7352.7772.3831.554
Udskudt skat00000
Hensættelse-07--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter218170000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat40000121
Varekreditorer00000
Anden gæld558514
Kortfristet gæld i alt26317585135
Passiver i alt3.1872.9112.7922.3881.689

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Michael Harder Holding ApS

CVR-nr 38216627

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Michael Harder Holding ApS

CVR-nr: 38216627

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Michael Harder Holding ApS

CVR-nr: 38216627

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger