Proff
Proff
Annonce
Annonce

MOS MOSH A/S

CVR-nr32933491
AdresseEjlersvej 24, 6000 Kolding

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning600.193598.104466.414412.521448.756
Vareforbrug457.925452.155342.811305.231318.514
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste143.768145.949123.604107.952130.242
Personaleomkostninger-34.768-28.851-22.433-20.386-16.604
Afskrivninger-2.236-1.851-2.047-1.741-1.442
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat106.764115.24799.12385.824112.196
Finansielle indtægter7239762.316744699
Finansielle udgifter-2.436-1.165-2.173-2.272-754
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.713-189143-1.528-55
Ordinært resultat105.050115.05899.26684.296112.141
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat105.050115.05899.26684.296112.141
Skat af årets resultat-23.169-25.356-21.903-18.576-24.741
Årets resultat81.88189.70277.36365.72087.400

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver121305552991386
Immaterielle anlægsaktiver i alt121305552991386
Grunde og bygninger1.3881.7176831.2401.062
Andre anlæg og driftsmidler1.6482.0072.0281.1881.347
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.0373.7242.7122.4282.410
Kapitalandele11111
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.0171.230636525479
Finansielle anlægsaktiver i alt1.0181.231637526480
Anlægsaktiver i alt4.1755.2593.9003.9453.275
Varebeholdninger116.165137.83576.83755.37675.866
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser32.92442.75422.28922.07724.118
Tilgodehavender hos nærtstående parter8030.5552.0380
Andre tilgodehavender460730274197441
Værdipapirer00000
Likvide midler67.691179.205142.54988.06062.703
Omsætningsaktiver i alt219.245364.500273.128168.126164.423
Status balance223.421369.759277.028172.072167.698
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat68.609258.728174.026170.663104.943
Udbytte272.0005.00030.000-44.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel114.109264.228204.526127.163105.443
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt114.109264.228204.526127.163105.443
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001.7810
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.7810
Kortfristet gæld til nærtstående parter25.5004.29301.987318
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat14.86925.31922.04801.669
Varekreditorer64.32273.02148.25038.88258.267
Anden gæld4.6212.8992.2032.2602.001
Kortfristet gæld i alt109.312105.53172.50143.12862.255
Passiver i alt223.421369.759277.028172.072167.698

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5446383431
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MOS MOSH A/S

CVR-nr 32933491

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MOS MOSH A/S

CVR-nr: 32933491

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MOS MOSH A/S

CVR-nr: 32933491

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger