Proff
Proff
Annonce

Mystery Makers ApS

CVR-nr36912901
AdresseGrønningen 15 kl 1, 1270 København K
Del afGizah ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.4065.3685.7703.9207.604
Personaleomkostninger-4.403-5.555-3.314-5.112-5.970
Afskrivninger-3010-2.156-1.302-1.307
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.297-186300-2.494326
Finansielle indtægter2841130
Finansielle udgifter-9-43-16-40-239
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-40000
Finansielle poster netto19-42-14-37-239
Ordinært resultat-1.278-228286-2.53288
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.278-228286-2.53288
Skat af årets resultat257-14-71561-9
Årets resultat-1.021-242214-1.97179

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.675003.0664.368
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.675003.0664.368
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele11111
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver283283278276304
Finansielle anlægsaktiver i alt284284279278306
Anlægsaktiver i alt1.9592842793.3434.674
Varebeholdninger446967111.362980
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00130015
Tilgodehavender hos nærtstående parter24299000
Andre tilgodehavender2573374277433
Værdipapirer00000
Likvide midler6913.0384.94220245
Omsætningsaktiver i alt1.4183.4667.0531.6591.755
Status balance3.3763.7507.3325.0026.428
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-2.652-325-83-2.688-1.733
Udbytte00000
Øvrige reserver1.306002.3913.407
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.296-275-33-2471.724
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-1.296-275-33-2471.724
Udskudt skat00000
Hensættelse--039600
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3463281692340
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3463281692340
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.114840486488
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0005450
Selskabsskat01411100
Varekreditorer287296356149844
Anden gæld2.9253.3796.6883.7962.773
Kortfristet gæld i alt4.3263.6977.1964.9764.104
Passiver i alt3.3763.7507.3325.0026.428

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1399914
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Mystery Makers ApS

CVR-nr 36912901

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Mystery Makers ApS

CVR-nr: 36912901

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Mystery Makers ApS

CVR-nr: 36912901

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger