Proff
Proff
Annonce
Annonce

N2IT ApS

CVR-nr32664482
AdresseKanalvej 3 4 7, 2800 Kongens Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste505323721308430
Personaleomkostninger-473-405-70-104-435
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat32-82651204-6
Finansielle indtægter01242526
Finansielle udgifter-11-2-1-5-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto026000
Finansielle poster netto-1124232022
Ordinært resultat21-5867422416
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat21-5867422416
Skat af årets resultat-7-4-148-5-20
Årets resultat14-62526219-4

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger10010040000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser963281141110
Tilgodehavender hos nærtstående parter835876655651539
Andre tilgodehavender45767661
Værdipapirer00000
Likvide midler1133561336071
Omsætningsaktiver i alt1.1481.6651.378898671
Status balance1.1481.6651.378898671
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat811797859333114
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel936922984458239
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt936922984458239
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000021
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000021
Kortfristet gæld til nærtstående parter110236173119107
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker016068
Selskabsskat71481449978
Varekreditorer12121415101
Anden gæld8233063200117
Kortfristet gæld i alt212743394439411
Passiver i alt1.1481.6651.378898671

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte22111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

N2IT ApS

CVR-nr 32664482

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

N2IT ApS

CVR-nr: 32664482

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

N2IT ApS

CVR-nr: 32664482

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger