Proff
Proff
Annonce

Nielsen Car Group Administration A/S

CVR-nr28967705
AdresseBredhøjvej 5, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-28.138372.614387.586419.795
Vareforbrug02.740329.233338.287371.307
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste46.20325.39854.04461.15161.072
Personaleomkostninger-30.832-19.540-47.141-54.339-54.313
Afskrivninger-1.243-1.232-1.166-1.222-1.187
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat14.1294.6265.7375.5905.573
Finansielle indtægter1.2652.887143692
Finansielle udgifter-1.223-1.477-2.719-1.750-2.130
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto421.410-2.705-1.714-2.038
Ordinært resultat14.1716.0363.0323.8763.535
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.1716.0363.0323.8763.535
Skat af årets resultat64300-3.500-3.300
Årets resultat14.8147.4163.032376235

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger17.36918.3183.1963.0893.508
Andre anlæg og driftsmidler45474868199211.502
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt17.82419.0663.8764.08115.011
Kapitalandele207207207505207
Langfristede tilgodehavender45.44168.5846.4055.9007.200
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.9154.9156.9157.4157.415
Finansielle anlægsaktiver i alt50.56273.70513.52613.82014.821
Anlægsaktiver i alt68.38692.77117.40217.90129.832
Varebeholdninger0060.75367.46168.175
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3661548.77711.83112.029
Tilgodehavender hos nærtstående parter17.4718.9182.2332.7260
Andre tilgodehavender0282.8195.1335.551
Værdipapirer00000
Likvide midler189286104334634
Omsætningsaktiver i alt18.02610.90776.18187.55987.404
Status balance86.412103.67893.583105.460117.235
Selskabskapital16.00016.00016.00016.00016.000
Overført resultat15.77095610.7407.7087.332
Udbytte025.000002.000
Øvrige reserver00007.800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel31.77041.95626.74023.70833.132
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt31.77041.95626.74023.70833.132
Udskudt skat00000
Hensættelse-0140120460
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter8.2640000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.7366.9944.8601.875958
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt13.0006.9944.8601.875958
Kortfristet gæld til nærtstående parter0505000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker34.22142.28528.80227.5840
Selskabsskat0050500
Varekreditorer10731311.90715.23215.991
Anden gæld7.31411.62420.62936.94128.327
Kortfristet gæld i alt41.64254.72861.84379.75782.685
Passiver i alt86.412103.67893.583105.460117.235

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5774115131134
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nielsen Car Group Administration A/S

CVR-nr 28967705

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nielsen Car Group Administration A/S

CVR-nr: 28967705

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Nielsen Car Group Administration A/S

CVR-nr: 28967705

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger