Proff
Proff
Annonce
Annonce

Nielsen Car Group A/S

CVR-nr31943140
AdresseBredhøjvej 5, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.486.1991.924.3131.367.7281.242.0831.166.992
Vareforbrug2.296.7401.754.1961.238.1221.109.5341.038.111
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste194.059170.117129.606132.549128.881
Personaleomkostninger-165.024-143.029-113.960-116.921-115.546
Afskrivninger-4.555-2.370-1.318-1.044-944
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat24.48024.71814.32814.58412.391
Finansielle indtægter130162748428
Finansielle udgifter-12.130-12.803-10.765-10.523-10.949
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-12.000-12.787-10.738-10.475-10.521
Ordinært resultat12.48011.9313.5904.1091.870
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12.48011.9313.5904.1091.870
Skat af årets resultat-2.745-2.563-795-906-334
Årets resultat9.7359.3682.7953.2031.536

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6.3136.2203.83000
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.3136.2203.83000
Grunde og bygninger23.3997.5447.2086.5174.026
Andre anlæg og driftsmidler7.3277.5627.6956.8696.756
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt30.72615.10614.90313.38610.782
Kapitalandele111111111480111
Langfristede tilgodehavender9.3959.394000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver009.6409.7789.595
Finansielle anlægsaktiver i alt9.5069.5059.75110.2589.706
Anlægsaktiver i alt46.54530.83128.48423.64420.488
Varebeholdninger234.036194.800195.341207.674187.398
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser68.663102.05542.83833.56431.143
Tilgodehavender hos nærtstående parter1027.2109.1632.82516.858
Andre tilgodehavender19.36215.30115.94817.1028.294
Værdipapirer00000
Likvide midler3902371871.627307
Omsætningsaktiver i alt324.939342.074263.742264.167245.736
Status balance371.484372.905292.226287.811266.224
Selskabskapital35.00035.00035.00035.00035.000
Overført resultat98.54188.97524.97025.16221.959
Udbytte00000
Øvrige reserver4.3514.1822.98700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel137.892128.15762.95760.16256.959
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt137.892128.15762.95760.16256.959
Udskudt skat0000-560
Hensættelse2.5371.7622.5131.1011.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld11.11910.48110.8744.1560
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt11.11910.48110.8744.156-560
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.4678.453530800
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker107.578107.16134.58858.1250
Selskabsskat2.4701.67607950
Varekreditorer57.65259.567138.494134.873133.545
Anden gæld45.76955.64842.27028.51931.729
Kortfristet gæld i alt219.936232.505215.882222.392208.265
Passiver i alt371.484372.905292.226287.811266.224

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte358303250255253
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nielsen Car Group A/S

CVR-nr 31943140

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nielsen Car Group A/S

CVR-nr: 31943140

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Nielsen Car Group A/S

CVR-nr: 31943140

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger