Proff
Proff
Annonce
Annonce

Onitio Danmark A/S

CVR-nr20247800
AdresseTelegrafvej 4 2, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste54.37153.67340.98540.58138.817
Personaleomkostninger-49.410-46.313-35.974-35.482-39.811
Afskrivninger-2.768-1.367-139-289-325
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.1935.9924.8724.810-1.319
Finansielle indtægter108383402219476
Finansielle udgifter-863-517-242-1.396-997
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-755-134160-1.177-521
Ordinært resultat1.4395.8585.0323.633-1.840
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.4395.8585.0323.633-1.840
Skat af årets resultat-2.3003.4412.50000
Årets resultat-8619.2997.5323.633-1.840

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill16.39016.768000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0001758
Immaterielle anlægsaktiver i alt16.39016.76801758
Grunde og bygninger741742254104
Andre anlæg og driftsmidler53883967127219
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6121.01389181323
Kapitalandele19035501800
Langfristede tilgodehavender00001.031
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6735673633530
Finansielle anlægsaktiver i alt8639223635331.031
Anlægsaktiver i alt17.86518.7034527311.412
Varebeholdninger1.197953495798575
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.19325.37711.60918.66416.443
Tilgodehavender hos nærtstående parter0010386932
Andre tilgodehavender6.1418.4415.0002.5002.537
Værdipapirer017000
Likvide midler3.7126.67514.1025.6631.505
Omsætningsaktiver i alt34.09142.13132.60729.23822.118
Status balance51.95660.83433.05929.96923.530
Selskabskapital2.5062.5062.5062.5062.506
Overført resultat26.35427.21617.91710.3856.752
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.86029.72220.42312.8919.258
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.86029.72220.42312.8919.258
Udskudt skat00000
Hensættelse3717354005402.358
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003.0711.3400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt003.0711.3400
Kortfristet gæld til nærtstående parter197.11909153
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker15.4376.42806.1063.297
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.3553.5412.4502.4603.051
Anden gæld4.91313.2896.7166.5415.513
Kortfristet gæld i alt22.72430.3779.16515.19811.914
Passiver i alt51.95660.83433.05929.96923.530

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte109116828184
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Onitio Danmark A/S

CVR-nr 20247800

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Onitio Danmark A/S

CVR-nr: 20247800

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Onitio Danmark A/S

CVR-nr: 20247800

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger