Proff
Proff

P. SAXE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr28104928
AdresseWelgerholm 17, 3500 Værløse

OM GRUPPEN
Vores produktportefølje sikrer den bedste løsning for vores kunder med hensyn til kvalitet og produktionsoptimering. Sammensætningen af vores produktportefølje sætter os i stand til, at levere enkelt udstyr eller totalløsninger, der modsvarer kundens forventninger til kapacitet og kvalitet.

SAXE GROUP er ikke kun maskinleverandør. Vores kompetente og erfarne medarbejdere sikrer, at vi kan tilbyde optimal rådgivning og projektstyring igennem hele projektet. For os er levering af maskiner kun en del af et projekt. Baseret på kundens ønsker, tilpasser vi løsningen. Vores engagement i kundens projekt, sikrer optimal teknologi og løsninger, til tiden.

Projektstyring fra ide, til validerede produktionsfaciliteter, er en central kompetence i gruppen. Integration af udstyr i både små og store produktions anlæg og generelle kontrakter hvor vi er ansvarlige for leveringen af udstyr og sørger for koordinering med alle leverandører til projektet.

SAXE GROUP består af 4 firmaer, beliggende i Danmark, Norge og Sverige, hver med deres kernekompetencer, men alle kan levere ledelse og service til alle gruppeaktiviteter. Styrken ved denne konstruktion er, at vi kan levere alle brikkerne til puslespillet, der er det eneste vigtige billede for kunden.

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste147347397195413
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-59-53-53-53-53
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat88294344142360
Finansielle indtægter1717116230854
Finansielle udgifter-293-289-343-272-520
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.6973.9683.0821.845290
Finansielle poster netto2.4213.8502.9001.881-176
Ordinært resultat2.5094.1443.2442.023184
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.5094.1443.2442.023184
Skat af årets resultat27-39-35-112
Årets resultat2.5364.1053.2092.011187

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.4394.4914.5444.5974.650
Andre anlæg og driftsmidler440000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.4824.4914.5444.5974.650
Kapitalandele18.17914.09713.88812.38613.913
Langfristede tilgodehavender3493.330000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt18.52817.42713.88812.38613.913
Anlægsaktiver i alt23.01021.91918.43316.98318.563
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser001681120
Tilgodehavender hos nærtstående parter4169339761.124260
Andre tilgodehavender4200100
Værdipapirer4656331.1191.427
Likvide midler9852.1585690
Omsætningsaktiver i alt6019953.3352.9331.687
Status balance23.61222.91321.76719.91620.250
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.1999.2145.3913.671383
Udbytte118114113250108
Øvrige reserver13.1874.7554.5863.1474.674
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.62914.20810.2157.1935.290
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.62914.20810.2157.1935.290
Udskudt skat00000
Hensættelse750765777789791
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter4.2252.7722.8162.8612.909
Langfristet gæld til banker6651.3322.9923.6564.323
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.8904.1045.8096.5177.233
Kortfristet gæld til nærtstående parter1662.4192.8033.0285.469
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker172309452483487
Selskabsskat02886159060
Varekreditorer00000
Anden gæld1.0048211.0981.000980
Kortfristet gæld i alt1.3423.8374.9675.4176.936
Passiver i alt23.61222.91321.76719.91620.250

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-00--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

P. SAXE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr 28104928

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

P. SAXE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 28104928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7042664

Åbningstider

Mandag
8:00 - 17:00
Tirsdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

P. SAXE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 28104928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger