Proff
Proff
Annonce
Annonce

Parker Hannifin Danmark, Filial af Parker Hannifin AB, Sverige

CVR-nr41376503
AdresseBorupvang 9, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste----
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat----
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto0000
Ordinært resultat----
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat----
Skat af årets resultat0000
Årets resultat----

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender0000
Værdipapirer0000
Likvide midler0000
Omsætningsaktiver i alt0000
Status balance0000
Selskabskapital0000
Overført resultat0000
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel----
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt----
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer0000
Anden gæld0000
Kortfristet gæld i alt0000
Passiver i alt----

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Parker Hannifin Danmark, Filial af Parker Hannifin AB, Sverige

CVR-nr 41376503

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Parker Hannifin Danmark, Filial af Parker Hannifin AB, Sverige

CVR-nr: 41376503

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Parker Hannifin Danmark, Filial af Parker Hannifin AB, Sverige

CVR-nr: 41376503

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger