Proff
Proff
Annonce
Annonce

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S

CVR-nr14854738
AdresseÅrhusvej 115, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.693.5871.512.1671.208.6471.122.5001.127.282
Vareforbrug1.531.6791.423.6371.127.1381.053.8561.055.667
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste169.532155.273140.202124.704124.178
Personaleomkostninger-137.693-118.414-104.009-104.041-108.500
Afskrivninger-8.313-6.692-6.844-5.912-6.406
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat23.52630.16829.34914.7519.273
Finansielle indtægter148667284471616
Finansielle udgifter-11.376-5.005-3.480-4.597-4.868
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto440000
Finansielle poster netto-11.185-4.338-3.197-4.126-4.252
Ordinært resultat12.34125.82926.15210.6255.021
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12.34125.82926.15210.6255.021
Skat af årets resultat-2.777-5.800-5.859-2.376-1.169
Årets resultat9.56420.02920.2938.2493.852

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.9672.4422.9177881.013
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.9672.4422.9177881.013
Grunde og bygninger20.92420.90119.69718.32320.143
Andre anlæg og driftsmidler16.71719.86115.83116.14329.148
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt37.64140.76235.52834.46649.291
Kapitalandele400200200684484
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt400200200684484
Anlægsaktiver i alt40.00743.40438.64435.93850.787
Varebeholdninger173.369103.446105.31583.64780.756
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser63.31764.01469.43557.94757.465
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.044017.7377.57212.744
Andre tilgodehavender7.7676.6998.44210.70010.454
Værdipapirer00000
Likvide midler3.11826119212579
Omsætningsaktiver i alt250.616174.420201.121159.992161.499
Status balance290.623217.824239.766195.929212.286
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat92.90390.83878.30958.01649.767
Udbytte7.5007.500000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel110.403108.33888.30968.01659.767
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt110.403108.33888.30968.01659.767
Udskudt skat00000
Hensættelse1.3892.0921.7931.2421.618
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000015.000
Anden langfristet gæld11.45010.21810.17410.4933.918
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00001.000
Langfristet gæld i alt11.45010.21810.17410.49319.918
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.6003.5685.2104.2290
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker67.0013.97632.59321.15444.657
Selskabsskat9193385.2112.752517
Varekreditorer57.91864.93258.07552.41262.807
Anden gæld39.94424.36138.40135.63123.002
Kortfristet gæld i alt167.38197.175139.490116.179130.982
Passiver i alt290.623217.824239.766195.929212.286

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte287250237237251
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S

CVR-nr 14854738

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S

CVR-nr: 14854738

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S

CVR-nr: 14854738

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger