Proff
Proff
Annonce
Annonce

Pixelmesh ApS

CVR-nr40207325
AdresseRued Langgaards Vej 8 1, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

28.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste1.329159-101-89
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat1.329159-101-89
Finansielle indtægter1000
Finansielle udgifter-4-8-60
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-3-8-60
Ordinært resultat1.326150-107-90
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat1.326150-107-90
Skat af årets resultat-304-142319
Årets resultat1.022136-83-70

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter002350
Andre tilgodehavender570000
Værdipapirer0000
Likvide midler993290112136
Omsætningsaktiver i alt1.564290135187
Status balance1.564290135187
Selskabskapital50505050
Overført resultat130-17-154-70
Udbytte875000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.05533-104-20
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt1.05533-104-20
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter000200
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt000200
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat3041400
Varekreditorer0005
Anden gæld2042432392
Kortfristet gæld i alt5092572397
Passiver i alt1.564290135187

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte111-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Pixelmesh ApS

CVR-nr 40207325

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 28.01.2019 (PDF)

Periode: 28.01.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Pixelmesh ApS

CVR-nr: 40207325

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Pixelmesh ApS

CVR-nr: 40207325

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger