Proff
Proff
Annonce
Annonce

PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr14119299
AdresseHovedvejen 56, 2600 Glostrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste27.87626.85725.41727.12429.680
Personaleomkostninger-12.151-11.512-12.440-11.820-14.043
Afskrivninger-586-449-423-422-169
Kapacitetsomkostninger0-26000
Primært resultat15.13914.87012.55414.88315.467
Finansielle indtægter108685170768877
Finansielle udgifter-718-567-643-606-697
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-610118-473162180
Ordinært resultat14.52914.98812.08115.04615.647
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.52914.98812.08115.04615.647
Skat af årets resultat-3.198-3.274-2.637-3.298-3.448
Årets resultat11.33211.7149.44411.74812.199

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger22.85022.00020.60020.60020.375
Andre anlæg og driftsmidler1.7561.8701.3811.7152.032
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt24.60623.87021.98122.31522.407
Kapitalandele400400400400400
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt400400400400400
Anlægsaktiver i alt25.00624.27022.38122.71522.807
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser37.87339.00637.10841.08943.076
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender70000
Værdipapirer00000
Likvide midler342955248125275
Omsætningsaktiver i alt38.32740.08137.47441.26043.449
Status balance63.33364.35159.85663.97566.256
Selskabskapital510510510510510
Overført resultat2.3623.0311.8171.3731.625
Udbytte12.00010.5009.00012.00012.000
Øvrige reserver7.8287.7417.6327.5627.320
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel22.70021.78118.95921.44521.455
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt22.70021.78118.95921.44521.455
Udskudt skat00000
Hensættelse6.4956.1625.9795.8345.860
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.3886.6697.0447.4247.764
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.23708726590
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt12.6256.6697.9168.0837.764
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.8883.1222.5123.3923.423
Varekreditorer2071.236387345579
Anden gæld18.41725.38124.10324.87727.177
Kortfristet gæld i alt21.51229.73927.00228.61331.178
Passiver i alt63.33364.35159.85663.97566.256

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte2424252627
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr 14119299

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr: 14119299

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr: 14119299

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger