Proff
Proff
Annonce

Prima Svin A/S

CVR-nr38791435
AdresseAttenagrevej 1, 6950 Ringkøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste64.66214.79214.68612.82115.806
Personaleomkostninger-8.327-6.789-7.343-4.471-2.568
Afskrivninger-5.976-5.916-5.820-4.034-1.643
Kapacitetsomkostninger0-1.576000
Primært resultat50.3605121.5224.31611.595
Finansielle indtægter36.866600
Finansielle udgifter-6.047-5.843-3.837-3.148-1.548
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6123000
Finansielle poster netto-5.9841.046-3.831-3.148-1.548
Ordinært resultat44.3761.558-2.3091.16810.047
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat44.3761.558-2.3091.16810.047
Skat af årets resultat-9.026138200-418-2.210
Årets resultat35.3501.695-2.1097507.837

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0070104139
Immaterielle anlægsaktiver i alt0070104139
Grunde og bygninger98.516101.165104.461106.22246.881
Andre anlæg og driftsmidler25.88525.99928.49130.8208.355
Øvrige materielle anlægsaktiver17.21415.90924.98522.30815.558
Materielle anlægsaktiver i alt141.615143.073149.050153.18562.182
Kapitalandele7428600
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7428600
Anlægsaktiver i alt141.689143.102149.125153.28962.322
Varebeholdninger18.37217.65216.35413.83211.583
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.5861.3511.330473853
Tilgodehavender hos nærtstående parter00240210
Andre tilgodehavender1.8409738693.527987
Værdipapirer00000
Likvide midler0101501.929
Omsætningsaktiver i alt22.79919.97618.79318.00315.351
Status balance164.488163.077167.919171.29277.673
Selskabskapital2.0002.0002.0002.0002.000
Overført resultat40.9497.5995.9038.0127.167
Udbytte2.00000200200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel44.9499.5997.90310.2129.367
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt44.9499.5997.90310.2129.367
Udskudt skat00000
Hensættelse6.4512.5461.7421.7011.179
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter65.22968.73878.15582.80641.285
Langfristet gæld til banker19.68427.89631.95835.4526.921
Langfristet gæld til nærtstående parter010.20012.00013.8005.600
Anden langfristet gæld8.2000000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt93.113106.834122.113132.05853.806
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.0941.0911111
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8.22830.04822.45612.2009.344
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.6101.7751.7143.834775
Anden gæld9.13711.18110.90111.2763.191
Kortfristet gæld i alt19.97544.09836.16127.32013.320
Passiver i alt164.488163.077167.919171.29277.673

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte242020138
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Prima Svin A/S

CVR-nr 38791435

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 13.07.2017 (PDF)

Periode: 13.07.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

Prima Svin A/S

CVR-nr: 38791435

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Prima Svin A/S

CVR-nr: 38791435

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger