Proff
Proff
Annonce
Annonce

PS! Improve ApS

CVR-nr39102129
AdresseNordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

16.11.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning7.4046.8585.636-802
Vareforbrug6.5315.6854.9340442
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8731.1737021.056359
Personaleomkostninger000-433-419
Afskrivninger-230000
Kapacitetsomkostninger-781-716-645-5580
Primært resultat691515766-60
Finansielle indtægter000072
Finansielle udgifter-23-25-24-180
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-23-25-24-1872
Ordinært resultat47125334813
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat47125334813
Skat af årets resultat00000
Årets resultat47125334813

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger1538000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9062.0269752.3751.224
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0011253
Værdipapirer00000
Likvide midler2.0793.5583.6222.9382.232
Omsætningsaktiver i alt3.0005.6214.5985.3253.509
Status balance3.0005.6214.5985.3253.509
Selskabskapital5050505050
Overført resultat00000
Udbytte47125334813
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel97175839863
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt97175839863
Udskudt skat00000
Hensættelse---0-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8852.3701.5272.0350
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.6812.4142.2232.5570
Anden gæld066176503.446
Kortfristet gæld i alt2.9035.4454.5155.2283.446
Passiver i alt3.0005.6214.5985.3253.509

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PS! Improve ApS

CVR-nr 39102129

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 16.11.2017 (PDF)

Periode: 16.11.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

PS! Improve ApS

CVR-nr: 39102129

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PS! Improve ApS

CVR-nr: 39102129

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger