Proff
Proff
Annonce
Annonce

Quickpoint A/S

CVR-nr17033875
AdresseLundborgvej 10 1, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122019-04
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste96.35282.62974.25555.10579.031
Personaleomkostninger-73.608-63.619-59.975-42.768-62.311
Afskrivninger-6.783-6.355-5.771-3.316-5.821
Kapacitetsomkostninger-1180000
Primært resultat15.84312.6568.5089.02110.899
Finansielle indtægter121132126114151
Finansielle udgifter-160-174-54-55-58
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-40-42715993
Ordinært resultat15.80312.6148.5809.08110.993
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.80312.6148.5809.08110.993
Skat af årets resultat-3.449-2.768-1.852-1.998-2.401
Årets resultat12.3549.8466.7287.0838.591

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.6822.9093.3864.4625.180
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.6661.9122.6829841.116
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.3494.8216.0685.4476.297
Grunde og bygninger2.3992.3872.3962.0202.455
Andre anlæg og driftsmidler10.43810.4368.20310.5587.122
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt12.83612.82410.59912.5779.576
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.2083.6783.5433.6513.619
Finansielle anlægsaktiver i alt4.2083.6783.5433.6513.619
Anlægsaktiver i alt20.39321.32220.21021.67519.492
Varebeholdninger14.44712.5089.5379.81211.407
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.2309.5598.0774.3075.989
Tilgodehavender hos nærtstående parter628000
Andre tilgodehavender1718.2222.95300
Værdipapirer00000
Likvide midler14.6996.5777.2679.07110.982
Omsætningsaktiver i alt41.22447.92329.26425.23331.108
Status balance61.61769.24649.47346.90950.600
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat10.25612.66917.59011.18011.121
Udbytte15.00015.00007.0007.500
Øvrige reserver137371604286262
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel25.99328.64018.79419.06619.483
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt25.99328.64018.79419.06619.483
Udskudt skat654902000
Hensættelse1.1291.0661.4981.4321.619
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld06.1476.1842.1790
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt06.1476.1842.1790
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.1924.331000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.1842089172.1861.933
Varekreditorer15.12317.19713.31711.44914.359
Anden gæld12.99611.6578.76310.59713.136
Kortfristet gæld i alt34.49533.39322.99724.23229.498
Passiver i alt61.61769.24649.47346.90950.600

ANDET

2022-122021-122020-122019-122019-04
Antal ansatte142132136139141
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Quickpoint A/S

CVR-nr 17033875

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Quickpoint A/S

CVR-nr: 17033875

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Quickpoint A/S

CVR-nr: 17033875

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger