Proff
Proff
Annonce

Randers Leisure Center A/S

CVR-nr34581282
AdresseViborgvej 80, 8920 Randers NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.36811.29312.4919.92512.316
Personaleomkostninger-12.647-10.961-9.650-9.111-9.854
Afskrivninger-293-163-86-92-205
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4281682.7557222.257
Finansielle indtægter1022511
Finansielle udgifter-30-44-46-44-46
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-19-42-447-45
Ordinært resultat4091262.7127292.212
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4091262.7127292.212
Skat af årets resultat-99-28-597-149-237
Årets resultat310972.1145811.975

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.5671.550465120212
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.5671.550465120212
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender282828280
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000036
Finansielle anlægsaktiver i alt2828282836
Anlægsaktiver i alt1.5941.577493147247
Varebeholdninger0000292
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.6296524554.541289
Tilgodehavender hos nærtstående parter68432881124.425
Andre tilgodehavender6393612.7501.925184
Værdipapirer00000
Likvide midler6.59512.3057.7544.683115
Omsætningsaktiver i alt9.31213.74911.77811.56825.524
Status balance10.90715.32712.27111.71525.772
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.6123.3023.2051.090509
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.1123.8023.7051.5901.009
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.1123.8023.7051.5901.009
Udskudt skat00000
Hensættelse955425--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000330143
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000330143
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.2413.8392082.72520.963
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5804220262
Varekreditorer1.7421.5772.5091.200818
Anden gæld1.5315.2065.4035.8702.575
Kortfristet gæld i alt6.69911.4718.5419.79524.619
Passiver i alt10.90715.32712.27111.71525.772

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2321182325
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Randers Leisure Center A/S

CVR-nr 34581282

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Randers Leisure Center A/S

CVR-nr: 34581282

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Randers Leisure Center A/S

CVR-nr: 34581282

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger