Proff
Proff
Annonce

REVYSELSKABET HJØRRING ApS

CVR-nr33035292
AdresseUllsvej 7, 9800 Hjørring

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.0763.5313.0782.158678
Personaleomkostninger-3.332-3.264-2.784-2.289-2.790
Afskrivninger-136-22-99-125-154
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat607244194-257524
Finansielle indtægter01111
Finansielle udgifter-30-25-17-11-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-30-24-15-10-2
Ordinært resultat577221179-267522
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat577221179-267522
Skat af årets resultat-141-39-4256-109
Årets resultat436181138-211413

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler107244099225
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt107244099225
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver55555
Finansielle anlægsaktiver i alt55555
Anlægsaktiver i alt1122485104229
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser525523586400692
Tilgodehavender hos nærtstående parter034582617
Andre tilgodehavender24151671.86589
Værdipapirer00000
Likvide midler3.1541.7751.549575952
Omsætningsaktiver i alt3.9772.4282.2652.8931.749
Status balance4.0892.6762.2652.9921.978
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1.6241.1881.0419641.175
Udbytte0356000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.7041.3031.1811.0441.255
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.7041.3031.1811.0441.255
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000131
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1335000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt133500131
Kortfristet gæld til nærtstående parter10000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0001270
Varekreditorer49671933264554
Anden gæld1.7556497511.75839
Kortfristet gæld i alt2.2521.3681.0831.949593
Passiver i alt4.0892.6762.2652.9921.978

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte4311-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

REVYSELSKABET HJØRRING ApS

CVR-nr 33035292

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

REVYSELSKABET HJØRRING ApS

CVR-nr: 33035292

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

REVYSELSKABET HJØRRING ApS

CVR-nr: 33035292

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger