Proff
Proff
Annonce

Riddlehouse ApS

CVR-nr43063774
AdresseFængselsvej 39, 2620 Albertslund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

16.02.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste4.4653.341
Personaleomkostninger-4.200-3.690
Afskrivninger-95-25
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat170-374
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter0-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto0-3
Ordinært resultat170-377
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat170-377
Skat af årets resultat-4380
Årets resultat128-297

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill6375
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt6375
Grunde og bygninger9200
Andre anlæg og driftsmidler5573
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt97673
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver191142
Finansielle anlægsaktiver i alt191142
Anlægsaktiver i alt1.230291
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10945
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender153148
Værdipapirer00
Likvide midler87210
Omsætningsaktiver i alt349410
Status balance1.579701
Selskabskapital5050
Overført resultat-169-297
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-119-247
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt-119-247
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt3500
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer295113
Anden gæld1.053834
Kortfristet gæld i alt1.348947
Passiver i alt1.579701

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte1414
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Riddlehouse ApS

CVR-nr 43063774

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 16.02.2022 (PDF)

Periode: 16.02.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Riddlehouse ApS

CVR-nr: 43063774

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Riddlehouse ApS

CVR-nr: 43063774

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger