Proff
Proff
Annonce
Annonce

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr33040407
AdresseStadionparken 7, 6500 Vojens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.59211.50913.5209.2388.759
Personaleomkostninger-8.301-11.678-11.111-10.521-9.961
Afskrivninger-118-133-115-71-32
Kapacitetsomkostninger0-4.300000
Primært resultat-2.827-4.6022.293-1.354-1.234
Finansielle indtægter374.8360245199
Finansielle udgifter-208-298-439-446-396
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.5001.5001.000-6381.500
Finansielle poster netto1.3296.038561-8391.303
Ordinært resultat-1.4981.4352.854-2.19269
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.4981.4352.854-2.19269
Skat af årets resultat46-3-417337299
Årets resultat-1.4531.4322.437-1.855367

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1292002721870
Immaterielle anlægsaktiver i alt1292002721870
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler661131528658
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt661131528658
Kapitalandele10.73410.73410.73438.00014.734
Langfristede tilgodehavender1.8731.8364.8005.8001.800
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt12.60712.57015.53443.80016.534
Anlægsaktiver i alt12.80212.88315.95844.07416.592
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser421453902343.510
Tilgodehavender hos nærtstående parter7462671.05210.669
Andre tilgodehavender3524.2261.174764324
Værdipapirer00000
Likvide midler59224.5743.85446
Omsætningsaktiver i alt5265.6266.2476.45015.093
Status balance13.32718.50922.20550.52431.685
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat3911.8431.4114745.889
Udbytte01.0001.50000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9913.4433.5111.0746.489
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9913.4433.5111.0746.489
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003.60014.86811.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt003.60014.86811.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.9088.9637.94628.1609.884
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker947544868
Selskabsskat00000
Varekreditorer172265193312381
Anden gæld1.3095.8346.9516.1063.064
Kortfristet gæld i alt12.33715.06615.09434.58214.196
Passiver i alt13.32718.50922.20550.52431.685

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1318171615
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr 33040407

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr: 33040407

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr: 33040407

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger