Proff
Proff
Annonce
Annonce

SelfGenerations T ApS

CVR-nr42107530
AdresseTurbinevej 10, 5500 Middelfart

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-04
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning150.091.068120.120.3880
Vareforbrug142.997.002116.302.6586
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste8.248.2474.826.651-6
Personaleomkostninger-3.055.873-2.095.9450
Afskrivninger-873.893-590.2820
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat3.218.1411.196.695-6
Finansielle indtægter331.735290.6030
Finansielle udgifter-663.976-279.7310
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto39.75715.450143.237
Finansielle poster netto-292.48426.322143.237
Ordinært resultat2.925.6571.223.017143.231
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat2.925.6571.223.017143.231
Skat af årets resultat-517.772-236.6031
Årets resultat2.407.885986.414143.232

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-04
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.018.3221.998.4250
Grunde og bygninger917.07700
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver1.425.2141.041.5200
Materielle anlægsaktiver i alt2.350.8843.098.5050
Kapitalandele329.238281.6041.646.676
Langfristede tilgodehavender66.90334.4340
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver127.532100.3020
Finansielle anlægsaktiver i alt523.673416.3401.646.676
Anlægsaktiver i alt7.242.6166.562.1001.646.676
Varebeholdninger4.596.0004.951.8760
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12.914.33112.220.2220
Tilgodehavender hos nærtstående parter02511
Andre tilgodehavender1.881.960663.1340
Værdipapirer01.143.1560
Likvide midler1.296.1291.994.9160
Omsætningsaktiver i alt22.358.24122.460.4331
Status balance29.600.85729.022.5331.646.677
Selskabskapital500500500
Overført resultat2.383.5681.866.6721.531.111
Udbytte000
Øvrige reserver2.29445.869115.060
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.386.3621.913.0411.646.671
Minoritetsinteressernes andel5.634.0004.238.6950
Egenkapital i alt8.020.3626.151.7361.646.671
Udskudt skat314.989217.3150
Hensættelse--0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker3.446.03400
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld927.4271.197.5930
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt5.600.1425.260.2880
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker5.784.8024.903.3270
Selskabsskat460.878259.3980
Varekreditorer7.113.9038.608.7160
Anden gæld2.215.0823.417.9606
Kortfristet gæld i alt15.951.34617.563.4446
Passiver i alt29.600.85729.022.5331.646.677

ANDET

2023-042022-042021-04
Antal ansatte4.5064.0100
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SelfGenerations T ApS

CVR-nr 42107530

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Kreditrapport

SelfGenerations T ApS

CVR-nr: 42107530

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SelfGenerations T ApS

CVR-nr: 42107530

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger