Proff
Proff
Annonce
Annonce

SELSKABET AF 11. AUGUST 1955 ApS

CVR-nr10111129
AdresseEngskiftevej 3, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-26-25-53-20-33
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-26-25-53-20-33
Finansielle indtægter22.77126711301
Finansielle udgifter0-1.630-111-63-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-48.839
Finansielle poster netto22.771-1.628560-669.126
Ordinært resultat22.745-1.653507-869.093
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat22.745-1.653507-869.093
Skat af årets resultat00-9440-59
Årets resultat22.745-1.653414-469.034

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele0000839
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000839
Anlægsaktiver i alt0000839
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender460000
Værdipapirer5.9545.3776.9866.2106.250
Likvide midler22.3542842.6363.0182.354
Omsætningsaktiver i alt28.3555.6619.6239.2288.604
Status balance28.3555.6619.6239.2289.443
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat22.1455.4009.2718.9719.130
Udbytte6.000118114113110
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.2705.6429.5109.2099.365
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.2705.6429.5109.2099.365
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0094059
Varekreditorer191919190
Anden gæld6600019
Kortfristet gæld i alt85191131977
Passiver i alt28.3555.6619.6239.2289.443

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SELSKABET AF 11. AUGUST 1955 ApS

CVR-nr 10111129

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SELSKABET AF 11. AUGUST 1955 ApS

CVR-nr: 10111129

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SELSKABET AF 11. AUGUST 1955 ApS

CVR-nr: 10111129

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger