Proff
Proff
Annonce

Sesam Media ApS

CVR-nr41285613
AdresseParkovsvej 22, 2820 Gentofte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste5.0435.3205.6203.619
Personaleomkostninger-611-659-631-1.471
Afskrivninger-240-260-260-260
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat4.1924.4014.7291.888
Finansielle indtægter1621321124
Finansielle udgifter-21-300-112-37
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto141-168-1-33
Ordinært resultat4.3324.2344.7291.855
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat4.3324.2344.7291.855
Skat af årets resultat-913-938-1.048-409
Årets resultat3.4203.2963.6811.446

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill240480720960
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt240480720960
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler002040
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt002040
Kapitalandele1.6201.4201.22020
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.6201.4201.22020
Anlægsaktiver i alt1.8601.9001.9601.020
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.6417242.194191
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender7.6072.9662.7832.116
Værdipapirer0000
Likvide midler11.89014.03310.8119.436
Omsætningsaktiver i alt21.13817.72315.78811.744
Status balance22.99819.62317.74812.764
Selskabskapital40404040
Overført resultat21.72518.36615.13011.506
Udbytte6159570
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.82618.46515.22711.546
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt21.82618.46515.22711.546
Udskudt skat0000
Hensættelse53100155210
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter440107103
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat5702631.102463
Varekreditorer3094876612
Anden gæld197307496440
Kortfristet gæld i alt1.1191.0572.3661.008
Passiver i alt22.99819.62317.74812.764

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sesam Media ApS

CVR-nr 41285613

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Sesam Media ApS

CVR-nr: 41285613

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sesam Media ApS

CVR-nr: 41285613

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger