Proff
Proff
Annonce

SGL Group ApS

CVR-nr43639951
AdresseJernholmen 49, 2650 Hvidovre

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2023-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

11.11.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeEURDKK
Nettoomsætning1.162.0000
Vareforbrug039.170
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste269.000-39.170
Personaleomkostninger-127.0000
Afskrivninger-42.0000
Kapacitetsomkostninger-40.0000
Primært resultat28.000-39.170
Finansielle indtægter16.0000
Finansielle udgifter-81.0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-65.0000
Ordinært resultat-37.000-39.170
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-37.000-39.170
Skat af årets resultat-14.0000
Årets resultat-51.000-39.170

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeEURDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.424.0000
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt83.0000
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender9.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7.0000
Finansielle anlægsaktiver i alt16.0000
Anlægsaktiver i alt1.523.0000
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser307.0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.0000
Andre tilgodehavender16.0000
Værdipapirer00
Likvide midler142.00040.000
Omsætningsaktiver i alt500.00040.000
Status balance2.023.00040.000
Selskabskapital040.000
Overført resultat880.000-39.170
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel875.000830
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt875.000830
Udskudt skat45.0000
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker726.0000
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld53.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt824.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat18.0000
Varekreditorer139.00039.170
Anden gæld159.0000
Kortfristet gæld i alt324.00039.170
Passiver i alt2.023.00040.000

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SGL Group ApS

CVR-nr 43639951

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 11.11.2022 (PDF)

Periode: 11.11.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

SGL Group ApS

CVR-nr: 43639951

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SGL Group ApS

CVR-nr: 43639951

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger